Reklama
 
Blog | Petr Novotný

Malý slovníček krize. Virtuální ekonomika a skutečné oběti.

Nějak s pořád neumím vyrovnat se slovem krize. Firmy propouštějí, prý je krize. Banky nepůjčují, prý je krize. Lidé méně nakupují, prý je krize. Ale co to ta krize vlastně je? Udělal jsem si takový malý osobní brainstorming spojený s mírnou konzumací alkoholu. Po vystřízlivění jsem bohužel dospěl k závěru, že v tomto slovníčku je kus pravdy. Nebo snad ne?Malý slovníček krize. Pojmy jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Banka: Instituce, která donedávna půjčovala téměř každému. V době
krize se chová zodpovědně a pro jistotu nepůjčí nikomu. Tím se krize úspěšně prohlubuje.

Burza: Společenská hra. Její hlavní princip lze shrnout
takto: „Uhodni co udělají ostatní a udělej to dříve než oni.“ Spekuluje se na
růst ceny („ostatní budou nakupovat, tak nakup co nejdřív, ať z toho máš
co nejvíc“) nebo na pokles ceny („ostatní budou prodávat, tak prodej co
nejdřív, ať co nejmíň tratíš“). Hru hrají makléři.

Reklama

Česká koruna: Platidlo nejasné hodnoty. Češi na něm lpí
(nebo ulpěli).

Ekonomický růst: Virtuální kategorie vtělená do čísla, ze
kterého mají politici a ekonomové buď bolehlav nebo z ní zažívají
neopodstatněné pocity štěstí. Arbitrárně je určena ideální úroveň ekonomického
růstu, ke které lze v čase mimo krizi dojít úpravou výpočtu. Pokud se
ideální úrovně podaří dosáhnout, je ekonomika tažena vlnou optimismu tam, kam
zrovna velí módní trend.

Expert: Člověk, který dokáže mnoha různými způsoby za
použití odborného slovníku opakovat větu „já jsem vám to říkal“.

Investoři: Lidé, co věří makléřům.

Krize: Období nenormálního stavu ekonomiky. Za cestu k návratu
do normálního stavu ekonomiky je považováno hysterické a extenzivní uplatnění pravidel vytvořených pro období
normálního stavu ekonomiky. Kupodivu do nefunguje.

Makléři: Mladí býčci v oblecích a kravatách hnaní
testosteronem k vysokému zisku, kterého většinou nedosáhnou, což jim fakticky
nevadí, protože operují s cizími penězi. 

Oběti krize: Lidé,
kteří se zde popsanými jevy zpravidla nemají nic společného.

Popírač: Člověk, který tvrdí, že krize neexistuje, případně že sama odezní a nejlepší je nedělat
nic. Jmenovitě jde např. V. Klause, který úspěšně vedl českou ekonomiku až ke krizi
ve druhé polovině devadesátých let. Poté krizi aktivně neúspěšně řešil
takzvanými balíčky. Zřejmě se poučil se a stal se profesionálním popíračem.

Řešení krize navrhované levicí: Utratit více peněz státu
(rozuměj daňových poplatníků). V ČR reprezentováno sociálnědemokratickými experty.

Řešení krize navrhované pravicí: Utratit více peněz daňových
poplatníků (rozuměj státu). V ČR reprezentováno experty zastoupenými v NERV.

Viník krize: Nikdo. Krizi zkrátka zavinila krize.